ЛАВИНИ ПРЕЗ ЗИМНАТА МАРКИРОВКА

    Макар, че зимната маркировка се прокарва през места, които би трябвало да са лавинобезопасни, все пак има участъци от нея, през които при определени условия е възможно падане на лавини. Ето местата, където съм виждал паднали лавини между стълбовете на маркировката:

1. Рила
1.1 х. Грънчар - х. Рибни езера:
    а) над самата х. Грънчар в улея под седловината Джанка - през цялата зима, но не е голяма;
    б) между вр. Вапа и Рибноезерния преслап, на прага над Канарското езеро под самия вр. Канарата - напролет (март-май) - сравнително голяма;
    в) слизането от вр. Йосифица към х. Рибни езера - много колове са изтръгнати, независимо, че вървят по слабо изразено „ребро“, лавината е голяма;
1.2. х. Рибни езера - з. Кобилино бранище - веднага след хижата под вр. Йосифица, цяла зима.
1.3. района над х. Мальовица - добре познат на всеки.
1.4. качването над х. Седемте езера към м. Раздела, когато се минава през улея под вр. Хайдута/Харамията - много рядко, при обилен снеговалеж върху замръзнал сняг.
1.5. х. Рибни езера - х. Македония:
    а) качването над х. Рибни езера към Зъбците, обикновено напролет;
    б) северният склон на вр. Пъстри слап - много рядко.
1.6. х. Заврачица - х. Белмекен - само при слизането в Казана, и то може да се счита за голямо изключение.
1.7. х. Заврачица - х. Марица - под х. Заврачица, под моста над р. Права Марица откъм склона на Кози връх - напролет; а над х. Заврачица - от склона на Кози връх, много рядко.
1.8. х. Мечит - з. Кобилино бранище - слизането от вр. Мечит към з. Кобилино бранище, по склона на Лопушки вр. - рядко.

2. Пирин. Доколкото там почти няма зимна маркировка, почти всички посещавани зимни маршрути остават извън обсъждането.
2.1. х. Яворов - Суходолски превал - вр. Бутин (т. е. там попада и пътят за Кончето/Вихрен): целият път е силно лавиноопасен, има 3-4 големи улея, през които падат лавини дори в горската част на пътеката откъм Окаденския рид.
2.2. Х. Демяница - з. Тевно езеро. Опасността е от двете големи лавини, падащи веднага над гората от вр. Голямата страна, от лавините преди Превалското езеро, от лавините по склоновете на вр. Валявишки чукар, както и при последното качване към циркуса Белемето; особено опасно е отклоняването от зимната маркировка в участъка Превалско езеро - Винарска порта - вр. Мозговишки чукар - Мозговишка порта - р. Мозговица - Белемето, което често се прави за скъсяване на пътя.
2.3. Х. Каменица - з. Тевно езеро. Качването към Козия превал подсича няколко лавинни улея, а след Козия превал е лавиноопасен склонът на вр. Каменишка кукла; лавиноопасен е и последният участък преди заслона, където пътят се слива с този от х. Демяница..

    към началото