Х. Бъндерица e разположена на около 1800 м. н. в. в долината на р. Бъндерица, под циркуса Казаните, в подножието на вр. Вихрен. Електрифицирана централно, водоснабдена, с хижар целогодишно; поради разположението си много посещавана. Пътят до нея от м. Шилигарника пресича лавиноопасен улей откъм склона на Тодорин връх.
    Пътят от з. Кончето до х. Бъндерица е описан в маршрут 2.2.


5.1. х. Бъндерица - Джамджиевия ръб - вр. Вихрен

    Продължителност - 4 ч.
    Трудност - 4
    Лавинна опасност - изключително висока
    Маршрут без зимна маркировка, алпийски траверс
    Последно обновяване: 4.4.2001

    Пътят от х. Бъндерица до мястото, където подсичащото въже от з. Казана излиза на Джамджиевия ръб, е описан в маршрут 2.2. (в обратна посока).

Вихрен и Кутело; в червено - лавини

    Това въже вече не съществува след злоумишленото му разрушаване през есента на 2000 година!
    До това място има и друг начин да се стигне: тръгваме от х. Бъндерица към х. Вихрен и много скоро (15 мин.) завиваме надясно по склона към малко характерно връхче с клекчета по него. Вървим все право нагоре; наклонът е много голям и има както лавинна, така и опасност от подхлъзване; още повече, че отдолу е само гладка скала и при по-топло време снегът не се държи от нищо.
    Стигаме по гладкия склон до мястото, където отдясно гореспоменатото подсичащо въже (в момента липсва!) излиза на ръба и веднага се озоваваме пред скала (с паметна плоча), препречила изведнъж стеснилия се ръб.
авариен изходВариантът към з. Казана е и удобен авариен, помагайки ни да избегнем стръмното слизане назад!
    Започва най-тежката част от маршрута, от която падането не е много трудно. След тази скала следват още няколко други жандарма. Най-трудният участък представлява доста стръмен и остър тесен ръб (там, където през лятото има малка пещерка). Там може да се направи осигуровка, а при силно стегнат сняг е възможно частично подсичане отляво (съпроводено с висок риск от подхлъзване). Щом наближим върха, като цяло наклонът намалява, но продължават да се срещат чупки и завойчета; на север, над Казаните, между скаличките се образуват козирки.
    Излизаме на югоизточния край на ръба, представляващ вр. Вихрен. Там излиза и пътят от х. Вихрен за з. Кончето, описан в маршрут 2.1.

    авариен изходТрудният и опасен участък от излизането на въжето на ръба през няколкото жандарма отгоре му може да бъде заобиколен: по характерно ребро, започващо малко вдясно от края на въжето (откъм страната на Казана – т. е. ако сме на ръба, трябва да минем по въжето) се поема право нагоре и се излиза малко над споменатото по-горе стеснение. Също има известна лавинна опасност. Трябва да се има предвид, че под въжето има характерен лавинен улей.

 към началото